Chuyên trang đăng tin mua bán rao vặt của siêu thị rao vặt
Chuyên trang đăng tin mua bán rao vặt của siêu thị rao vặtBy 1/16/2014Logo sieuthiraovat.net
sieuthiraovat.net

Công nghiệp, dịch vụ, hợp tác

Tìm mã tin

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
 • Loại tinThường

  Máy in phun date DOMINO

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Máy in phun date DOMINO

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệDuy Vương

  Điện thoại0984264097

  Emailvuongmachine@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy gấp toa thuốc giá rẻ

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Máy gấp toa thuốc giá rẻ

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy dán nhãn chai tròn TPACK

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Máy dán nhãn chai tròn TPACK

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy seal màng nhôm chất lượng giá rẻ

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Máy seal màng nhôm chất lượng giá rẻ

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy in date hp 241 - in hạn sử dụng

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Máy in date hp 241 - in hạn sử dụng

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy hàn mép túi - hàn miệng túi

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Máy hàn mép túi - hàn miệng túi

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy in date lắp trên máy đóng gói

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Máy in date lắp trên máy đóng gói

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Chữ số in date - in hạn sử dụng

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Chữ số in date - in hạn sử dụng

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Mực in date - Ruy bang in date - in hạn sử dụng

  Ngày đăng

  5 - 12 - 2017

  Mực in date - Ruy bang in date - in hạn sử dụng

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,000

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy in phun date DOMINO

  Ngày đăng

  26 - 10 - 2017

  Máy in phun date DOMINO

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệDuy Vương

  Điện thoại0984264097

  Emailvuongdomino@gmail.com

 • Loại tinThường

  Mực nhiệt in date -Ruy bang in date

  Ngày đăng

  26 - 10 - 2017

  Mực nhiệt in date -Ruy bang in date

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0967325197

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Chữ số in ngày sản xuất hạn sử dụng

  Ngày đăng

  26 - 10 - 2017

  Chữ số in ngày sản xuất hạn sử dụng

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0967325197

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy in date lắp trên máy đóng gói

  Ngày đăng

  26 - 10 - 2017

  Máy in date lắp trên máy đóng gói

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0967325197

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy hàn mép túi TPACK

  Ngày đăng

  26 - 10 - 2017

  Máy hàn mép túi TPACK

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0967325197

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  in ấn phẩm quảng bá chất lượng, in nhanh

  Ngày đăng

  19 - 10 - 2017

  in ấn phẩm quảng bá chất lượng, in nhanh

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1

  Liên hệMs Ha

  Điện thoại0948058269

  Emailbaolehantanviet@gmail.com

 • Loại tinThường

  Mở lớp Bồi dưỡng “ Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

  Ngày đăng

  16 - 10 - 2017

  Mở lớp Bồi dưỡng “ Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán1,700,000

  Liên hệnguyen thi an

  Điện thoại0978588985

  Emailnguyenthianlk@gmail.com

 • Loại tinThường

  Mở lớp huấn luyện AN TOÀN LAO ĐỘNG LEO CAO cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc

  Ngày đăng

  16 - 10 - 2017

  Mở lớp huấn luyện AN TOÀN LAO ĐỘNG LEO CAO cho cán bộ làm công tác quản lý và công nhân trực tiếp vận hành máy móc

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệnguyen thi an

  Điện thoại0978588985

  Emailnguyenthianlk@gmail.com

 • Loại tinThường

  Ruy Băng in date giá rẻ.

  Ngày đăng

  24 - 7 - 2017

  Ruy Băng in date giá rẻ.

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệVõ Quyên

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  mua thanh lý cáp đồng giá cao nhất

  Ngày đăng

  21 - 7 - 2017

  mua thanh lý cáp đồng giá cao nhất

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán300,000

  Liên hệNghiêm Văn Tính

  Điện thoại0989053636

  Emailcongtychuongvang39@gmail.com

 • Loại tinThường

  ruybang đống hạn sử dụng giá rẻ Tpack.

  Ngày đăng

  27 - 9 - 2017

  ruybang đống hạn sử dụng giá rẻ Tpack.

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệMs Quyên Võ

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  bán nhôm thỏi tái chế

  Ngày đăng

  21 - 8 - 2017

  bán nhôm thỏi tái chế

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán8,000,000

  Liên hệNghiêm Văn Tính

  Điện thoại0989053636

  Emailcongtychuongvang39@gmail.com

 • Loại tinThường

  máy in date tự động HP241 Tpack.

  Ngày đăng

  5 - 8 - 2017

  máy in date tự động HP241 Tpack.

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệMs Quyên Võ

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  máy seal màn nhôm Tpack.

  Ngày đăng

  12 - 8 - 2017

  máy seal màn nhôm Tpack.

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệMs Quyên Võ

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  máy dán nhãn chai tròn Tpack.

  Ngày đăng

  2 - 8 - 2017

  máy dán nhãn chai tròn Tpack.

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệMs Quyên 0919192595

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy hàn mép túi Tpack.

  Ngày đăng

  1 - 8 - 2017

  Máy hàn mép túi Tpack.

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệQuyên Võ

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  Chử số in date TPack

  Ngày đăng

  31 - 7 - 2017

  Chử số in date TPack

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệQuyên Võ

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  may in date HP 241 TPack

  Ngày đăng

  29 - 7 - 2017

  may in date HP 241 TPack

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán

  Liên hệQuyên Võ

  Điện thoại0919192595

  Emailtrangphatco10@gmail.com

 • Loại tinThường

  máy may

  Ngày đăng

  27 - 6 - 2017

  máy may

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán0

  Liên hệHuỳnh Thanh Hưng

  Điện thoại096488XXXX

  Emailxxxx200793@gmail.com

 • Loại tinThường

  Máy 1 kim cơ

  Ngày đăng

  27 - 6 - 2017

  Máy 1 kim cơ

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán64000006,4 triệu

  Liên hệHuỳnh Thanh Hưng

  Điện thoại096488XXXX

  Emailxxxx200793@gmail.com

 • Loại tinThường

  1 kim điện tử dao vòng

  Ngày đăng

  27 - 6 - 2017

  1 kim điện tử dao vòng

  Khu vực

  Địa điểm trên bản đồ

  Giá bán19000001,9 triệu

  Liên hệHuỳnh Thanh Hưng

  Điện thoại096488XXXX

  Emailxxxx200793@gmail.com